Superposición del sitio

nara is neus

Live

SATURDAY, 9th of DECEMBER, 2023. 20:30h

ENG

nara is neus — aka Neus Abellan (ella/she) — is a physicist, musician and producer of avant-garde music and soundtracks from Barcelona. His project responds to aesthetics configured as an ode to darkness, beauty and imperfection. The compositions are reminiscent of a non-existent movie soundtrack.

Recent lines of research range from the exploration of the boundaries between the organic and the digital world to reinterpretations of classic pieces such as Stravinsky’s The Rite of Spring (together with Cia. Silvia Batet) or the self-generating songs for the ‘dublab.es exhibition.

He also hosts MacGuffin 2.0 on the dublab.es radio and is part of the content management at the same online radio.


CAT

nara is neus — aka Neus Abellan (ella/she) — és una física, músic i productora de música d’avantguarda i bandes sonores de Barcelona. El seu projecte respon a l’estètica configurada com una oda a la foscor, la bellesa i la imperfecció. Les composicions recorden una banda sonora de pel·lícules inexistents.

Les línies de recerca recents van des de l’exploració dels límits entre el món orgànic i el digital fins a reinterpretacions de peces clàssiques com La consagració de la primavera de Stravinsky (juntament amb la Cia. Silvia Batet) o les cançons autogeneratives per a l’exposició dublab.es.

També acull MacGuffin 2.0 a la ràdio dublab.es i forma part de la direcció de continguts a la mateixa ràdio online.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Copyright © 2024 BELA. Todos los derechos reservados. | Catch Vogue por Catch Themes